Overenie poistného vzťahu poistenca

Register aktuálny k 31.10.2016. Najbližšia úplná aktualizácia portálu /aj pre účely hromadného overovania údajov o poistencoch/ sa vykoná koncom mesiaca december 2016, po spracovaní údajov od zdravotných poisťovní za mesiac november 2016.
1. Vyhľadávacie kritériá
2. Detail záznamu