Overenie poistného vzťahu poistenca

Register aktuálny k 31.12.2018. Najbližšia úplná aktualizácia portálu /aj pre účely hromadného overovania údajov o poistencoch/ sa vykoná koncom mesiaca február 2019, po spracovaní údajov od zdravotných poisťovní za mesiac január 2019.
1. Vyhľadávacie kritériá
2. Detail záznamu