Overenie poistného vzťahu poistenca

Register aktuálny k 31.10.2018. Najbližšia úplná aktualizácia portálu /aj pre účely hromadného overovania údajov o poistencoch/ sa vykoná koncom mesiaca december 2018, po spracovaní údajov od zdravotných poisťovní za mesiac november 2018.
1. Vyhľadávacie kritériá
2. Detail záznamu