Overenie poistného vzťahu poistenca

Register aktuálny k 31.03.2017. Najbližšia úplná aktualizácia portálu /aj pre účely hromadného overovania údajov o poistencoch/ sa vykoná koncom mesiaca máj 2017, po spracovaní údajov od zdravotných poisťovní za mesiac apríl 2017.
1. Vyhľadávacie kritériá
2. Detail záznamu